O coachingu

 

„Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.”

                                                                                      Źródło: Kodeks Etyczny ICF

,,Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów i odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.”

                                                                                      Źródło: Izba Coachingu, www.izbacoachingu.pl